Vylúčenie zodpovednosti

Informácie na tejto webovej stránke nie sú určené na nahradenie konzultácie s kvalifikovaným flebológom alebo cievnym chirurgom. Bez konzultácie nie sme schopní odpovedať na konkrétne medicínske otázky.

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme na tejto webovej stránke poskytli presné informácie, ale neposkytujeme žiadnu záruku ani záruku, že informácie sú presné alebo aktuálne, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za záležitosti vyplývajúce zo zmenených okolností alebo nových informácií. Používateľ preberá všetku zodpovednosť a riziko za používanie tejto webovej stránky. Za žiadnych okolností nebude nikto, kto sa podieľa na vytváraní alebo údržbe tejto webovej stránky, zodpovedný za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody alebo ušlý zisk, ktoré vyplývajú z používania alebo nemožnosti používania webovej stránky a/alebo akýchkoľvek iných webových stránok, ktoré sú prepojené s touto stránkou. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť voči akejkoľvek osobe v dôsledku akéhokoľvek spoliehania sa na informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke. Nezodpovedajú ani za žiadne takéto škody vrátane spoliehania sa návštevníka na akékoľvek informácie získané prostredníctvom webovej stránky; alebo ktoré sú výsledkom chýb, vynechaní, prerušení, vymazania súborov, vírusov, chýb, defektov alebo akéhokoľvek zlyhania výkonu, zlyhania komunikácie, krádeže, zničenia alebo neoprávneného prístupu.

Odkaz na akékoľvek produkty, služby, hypertextový odkaz na tretie strany alebo iné informácie obchodným názvom, ochrannou známkou, dodávateľom alebo iným spôsobom nepredstavuje ani nenaznačuje jeho podporu, sponzorstvo alebo odporúčanie z našej strany. Z takýchto odkazov nevyplýva ani naša podpora.

Informácie na tejto stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby.

Všetky procedúry nesú určité riziko, ktoré vám vysvetlí lekár pri konzultácii.